Med en Moderne Skybackup-løsning, vil du forbedre din evne til å reagere på katastrofer eller andre hendelser som påvirker tilgjengeligheten.

Microsoft skytjenester

Å lagre tape-backup på en annen fysisk lokasjon er ganske enkelt ikke tilstrekkelig for de hurtigvoksende datamengdene vi opplever i i dag!

Å ha en effektiv backup-løsning er spesiellt viktig med den eksponensielle datavekst vi opplever i dag. Du må redusere tiden det tar å gjennomføre en sikkerhetskopi, og samtidig så må du ha raskere tilgang til sikkerhetskopiene dine for å møte moderne krav til forretnings-kontinuitet, tilgjengelighet, databeskyttelse og etterlevelse av forskrifter. 

Med avansert skybackup som en tjeneste, kan du dra nytte av skyens elastisitet til å betale for det du trenger, når du trenger det.

Selv om sikkerhetskopiering av data er viktig for å garantere tilgjengelighet til din bedrift så vil du helst ikke måtte invistere stort i infrastruktur for å få satt opp dette. Du ønsker heller ikke å bruke mer og mer penger på utvidelse etterhvert som datamengden øker. Økt vedlikehold, administrasjon og utstyrsoppgraderinger vil og koste deg penger. Og IT-personell vet vi koster penger.

Takket være skyen så finnes det en bedre måte. Skybackup som en tjeneste (BaaS). Denne tjenesten viser seg å være en svært etterlengtet tjeneste for selskaper av alle størrelser. Spesiellt de med begrenset IT-personell og kapitalressurser. Denne tjenesten gjør at du kan redusere kostnadene, redusere arbeidsbelastningen på IT, forbedre sikkerheten, dra nytte av en erfaren tjenesteleverandør, og flytte til en Opex-prismodell. Gitt disse fordelene så er det ikke rart at backup-as-a-Service markedet vokser sterkt med 27% årlig vekst.

Uansett størrelse på ditt firma så er det på tide å finne ut hvilken Skybackup-tjeneste som passer din organisasjon.

ITVakta sin Moderne Skybackup inneholder også:

6 gode grunner til at du bør velge en Moderne Skybackup løsning

No. 1: Få maks ut av dine IT ressurser

De fleste firma i dag har begrensede IT-personell-ressurser. Omtrent alle firma har flere strategiske muligheter som de ikke klarer å utnytte. Dette er dagligdagse oppgaver som å legge til rette for å jobbe mere mobilt, til storslagne mål som digital transformasjon. Hvorfor bruke dine begrensede ressurser på "å holde lysene på" slik som sikkerhetskopiering er når skyen kan gjør ting enklere og bedre? Ved hjelp av en moderne sky-løsning kan du enkelt flytte sikkerhetskopier off-site til en tjenesteleverandør som ITVakta, samtidig som du har fullt innsyn og kontroll, ende-til-ende kryptering og rask tilgang til sikkerhetskopiene dine når du trenger dem.

No. 2: Redusere totalkostnadene (TCO)

Det er ikke bare personellressurser som er kostbare om du prøver å gjøre sikkerhetskopiering selv: Du må foreta en upfront investering i utstyr som kan være dyrt, og du må ta kostadene med oppgraderinger, utvidelser og eventuelt erstatning. Dette er en gammel modell som ikke fungerer i sky-æraen. Ikke bare vil din organisasjon måtte investere i lagring, men det må også investere i virtualisering, ellers kan utgiftene være uoverkommelig. Med sky backup som en tjeneste, kan du dra nytte av skyens elastisitet til å betale for det du trenger, når du trenger det. Du trenger ikke å overallokere ressurser. Ytelse er også en faktor fordi disk eller tape sannsynligvis kommer til å bli tregere enn skyen, og det også øker utgiftene dine.

No. 3: Gå over til en OPEX kostnadsmodell

Dagens ledere ser fordelene med at IT-utgifterene følger Opex-kostnadsmodellen fremfor den tradisjonelle Capex-modellen. Det gir organisasjoner mer fleksibilitet, krever mindre forhåndsinvesteringer, er mye enklere å administrere, krever ikke overprovisioning og er mye enklere å planlegge og budsjettere. Trenden er at all IT går over til en serviceorientert modell, og backup passer svært godt inn i denne modellen. Fordi skybackup som en tjeneste er enkel å ta i bruk, bruker mange IT-team det som et eksempel til å vise ledelsen hvor effektiv skyen kan være for å redusere TCO(kostnader) og skifte til en Opex-modell. Tenk på det som en introduksjon til skyen før andre applikasjoner og arbeidsbelastninger følger etter.

No. 4: Enklere å gjøre ting riktig

Blant profesjonelle så er det allment akseptert at du skal overholde "3-2-1" regelen, som er:

3. Ha minst tre kopier av dataene dine.
2. Lagre data på minst to forskjellige typer lagringsmedier.
1. Ha en sikkerhetskopi off-site.

For mange bedrifter kan det være en utfordring å flytte en sikkerhetskopi til en remote lokasjon fordi de har begrenset båndbredde, økende datamengder og manglende ressurser til å bygge eller opprettholde et ekte off-site backup depot. Med den riktige skybackup-as-a-service-løsningen kan du imidlertid enkelt flytte backup-ansvaret til en skytjenesteleverandør (ITVakta) som har den nødvendige båndbredden, uten ekstra kostnader.

No. 5: Utnytte kunnskap og erfaring fra en tjenesteleverandør

Etter hvert som organisasjoner flytter flere arbeidsbelastninger og applikasjoner til skyen, finner de store fordeler ved å jobbe med en erfaren skygtjenesteleverandør. Skybackup er enkelt på den ene siden, men kompleks på den andre, hovedsakelig fordi det finnes en rekke alternativer hvis verdi er forskjellig fra en organisasjon til en annen, basert på spesielle behov. Organisasjonen din kan ha behov for et enkelt datalager, eller det kan hende at de ønsker at noen andre administrarer det hele. Du kan trenge tilleggsfunksjoner for sikkerhet, samsvar eller suverenitet, avhengig av hvor og hvordan du gjør forretninger. Du kan velge å bruke en løsning som tilbyr replikering i tillegg til sikkerhetskopiering, slik at du får muligheter til katastrofegjenoppretting. Når du sammarbeider med en skytjenesteleverandør så vil de gjøre en praktisk behovsvurdering og implementere en strategi som er spesifikk for din organisasjon.

No. 6: Forenkle, akselerere og forbedre katastrofegjenoppretting

Ved å flytte til skybackup som en tjeneste, vil du umiddelbart forbedre din evne til å håndtere en katastrofe eller andre hendelser som påvirker tilgjengeligheten. Du vil følge "3-2-1" regelen, noe som betyr at du vil ha dine forretningskritiske data på en off-site lokasjon i skyen. Og fordi det er i skyen, så kan du gjenopprette raskt, i motsetning til om du har sikkerhetskopier på tape et sted under jorden. Hvis du virkelig ønsker å forenkle, akselerere og redusere kostnadene ved katastrofeoppretting, kan du velge en løsning og tjenesteleverandør som også tilbyr skybasert replikering. Dette gir deg effektiv og rimelig katastrofegjenoppretting, med gjenopprettingstidsmål (RTO) og gjenopprettingsmål (RPO) på mindre enn 15 minutter for alle applikasjoner - og du trenger ikke å investere i en lokasjon nummer 2.

ITVAKTA er partner sertifisert